AKTIVITY A SPOLEČENSTVÍ V KOBYLÍ

SCHODY DO NEBE aneb ROZZÁŘÍME ČESKO 

 Společenství dětí Farníček, které se loni scházelo jako Noemova archa, si pro letošní rok připravilo úplně nový program. Bude se jmenovat SCHODY DO NEBE aneb ROZZÁŘÍME ČESKO. Chceme poznávat české nebeské "hvězdy"...tedy svaté lidi, kteří se již těší s Panem Bohem a mohou nám pomoci se do nebe také dostat. Ale protože nebe nezačíná kdesi v budoucnu, ale teď a tady, budeme se snažit stávat se svatými již teď. Pán Ježíš řekl, že to jde, ale že je třeba také pořádně "máknout". Kondička není zadarmo a tak se připravme na pořádný trénink na schodech...(kdo sportuje, ví, o čem mluvím). A kdo bude trenér? ...No přece Bůh, který nám poslal tréninkový plán v Bibli a jako pomocné trenéry pozveme úspěšnou českou reprezentaci v nebi. No a když se budeme držet rad trenéra, tak se staneme hvězdami, skrz které bude Bůh zářit víc a víc, až nakonec rozzáříme Česko!

A co můžeme zažít? No jako v každém sportu i v tom duchovním je třeba kamarádství, motivace, dobrý tým, legrace a radost z úspěchu. Po "tréninku" nám mamky připraví dobrou svačinu, která vždy přijde vhod. (Maminky už s trenérem spolupracují dva roky a jsou skvělé! Díky.)

A co ty?? Chceš být s námi v týmu?

Tak přijď ve středu v 17.30...a frčíme do nebe!

Srdečně zvou Farníčata. (M. Otáhalová)

Karmelitánky z Dačic

Naše farnost podporuje sestry Karmelitánky v Dačicích. Každý první pátek v měsíci, při mši svaté za Růžencové společenství a farníky, je sbírka právě na dačický Karmel. Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli. Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515-1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.Karmel je místem pouště, kde je člověk vymaňován z těsného sevření věcí a stává se obyvatelným pro Boha a zasažitelným jeho slovem. V rozhovoru s živým Bohem pak umlkají konkrétní formy a představy, které zůstávají vždy nedostatečné.Právě tuto přesažnost Boha má Karmel za úkol zpřítomňovat v církvi i ve světě. Tím současně připomíná i důstojnost člověka, který je tomuto Bohu učiněn "na míru". Vždyť jaký jiný důvod může být dost pádný k tomu, aby se člověk dobrovolně vzdával tolika vynikajících lidských hodnot, než pozvání od Boha k důvěrnému přátelství s ním, kde se On sám stává naplněním nejpřirozenějších i nejhlubších tužeb člověka? Že je takový vztah s Bohem nejen možný, ale nabízí se všem, o tom chce svědčit svým tichým způsobem i skrytý život sester v tomto klášteře.

Farní noviny

V obecním zpravodaji KOBYLÍ DĚDINA pravidelně vychází farní příloha FARNÍČEK
plná zajímavých příspěvků našich farníků. 

Pokud se chcete podělit o své zážitky, pošlete nám svůj příspěvek mailem na kobyli@dieceze.cz nebo kontaktujte paní Miroslavu Řehákovou, která se obětavě
stará o každé vydání Farníčku.

Archiv zpravodaje na webu obce Kobylí ZDE.