AKTIVITY A SPOLEČENSTVÍ V KOBYLÍ

Včelín

Společenství dětí Farníček, které se loni úspěšně scházelo jako Krmítko, si pro letošní rok připravilo úplně nový program. Bude se jmenovat "VČELÍN" a jako ve včelím úle v něm bude také rušno. Včelky se totiž do úlu slétávají moc rády a jedním z důvodů je také to, aby se tam posilnily sladkým medem a setkaly s ostatními kamarády. Děti jsou právě takové šikovné bzučivé včeličky, které se budou "slétat" ve farním úle každou středu. 

A co je tam čeká? No přece to nejsladší na světě - Boží slovo, které je sladké jako med! Tím, kdo bude plnit včelí plástve medem je náš Bůh Hospodin, který vždycky dává hodně a s láskou. A co ještě můžete zažít v úlu? Medově sladké kamarádství, protáhneme si křídla při hrách na faře i venku, Včelín "zabzučíme si" při písničkách či ukazovačkách a určitě spolu vyrazíme někam za dobrodružstvím! Po mši svaté si samozřejmě na faře dáme něco dobrého do hladových sosáčků. :-) (Maminky byly loni naprosto skvělé, tak se moc těšíme na nová kulinářská překvapení. Inspirace medem vítána!) 

A co ty? Chceš být s námi v úlu? Tak přileť ve středu v 17.30... a oslaď si život! Srdečně zvou včelky z Farníčku.

Karmelitánky z Dačic

Naše farnost podporuje sestry Karmelitánky v Dačicích. Každý první pátek v měsíci, při mši svaté za Růžencové společenství a farníky, je sbírka právě na dačický Karmel. Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli. Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515-1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.Karmel je místem pouště, kde je člověk vymaňován z těsného sevření věcí a stává se obyvatelným pro Boha a zasažitelným jeho slovem. V rozhovoru s živým Bohem pak umlkají konkrétní formy a představy, které zůstávají vždy nedostatečné.Právě tuto přesažnost Boha má Karmel za úkol zpřítomňovat v církvi i ve světě. Tím současně připomíná i důstojnost člověka, který je tomuto Bohu učiněn "na míru". Vždyť jaký jiný důvod může být dost pádný k tomu, aby se člověk dobrovolně vzdával tolika vynikajících lidských hodnot, než pozvání od Boha k důvěrnému přátelství s ním, kde se On sám stává naplněním nejpřirozenějších i nejhlubších tužeb člověka? Že je takový vztah s Bohem nejen možný, ale nabízí se všem, o tom chce svědčit svým tichým způsobem i skrytý život sester v tomto klášteře.

Farní noviny

V obecním zpravodaji KOBYLÍ DĚDINA pravidelně vychází farní příloha FARNÍČEK
plná zajímavých příspěvků našich farníků. 

Pokud se chcete podělit o své zážitky, pošlete nám svůj příspěvek mailem na kobyli@dieceze.cz nebo kontaktujte paní Miroslavu Řehákovou, která se obětavě
stará o každé vydání Farníčku.

Archiv zpravodaje na webu obce Kobylí ZDE.