AKTUÁLNĚ Z VRBICE:


Výtěžek Tříkrálové sbírky na Vrbici činil 72 421 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Moc rád bych poděkoval všem, kteří přispěli ke včerejšímu poetickému odpoledni a oslavili s námi komorně svátek sv. Anny u naší kapličky.