AKTUÁLNĚ Z VRBICE:


Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo celkem 29 774 Kč. Konkrétně u kostela 14 124 Kč, v Enapu 7 410 Kč, v Jednotě 7 685 Kč a na obecním úřadě 555 Kč. Děkujeme všem organizátorům a všem dárcům za váš příspěvek jménem oblastní Charity Břeclav.

Ve farnosti v roce 2020 byl 1 křest, 4 sňatky a 11 pohřbů. Slavnost prvního svatého přijímaní dětí bylo kvůli pandemii odloženo na tento rok.

Letos z důvodu pandemie nemohli po obci chodit tři králové, tak jak jsme zvyklí. Ale v neděli 10.1. od 9 do 12 hodin jste mohli potkat tři krále před kostelem sv. Jiljí, kteří střežili pokladničku. Děkujeme všem dětem, které se rozhodly do toho jít a které ani neodradilo mrazivé počasí. Také děkujeme všem dárcům za vaši štědrost.

Svaté přijímání lze přijmout 25. 12. na Slavnost Narození Páně, v neděli 27. 12. na Svátek Svaté Rodiny, 1. 1. na slavnost Matky Boží Panny Marie, v neděli 3. 1. po skončení mše svaté - ve Vrbici v čase 10:45-11:15 hodin.

V našem kostele se mohou konat bohoslužby s maximální účastí 46 osob. Zájemci o nedělní účast na bohoslužbě se mohou zapisovat v předsíni kostela, která je otevřena denně od 9 do 18 hod.

Chrámový sbor Kamínek funguje na Vrbici již několik let. Během svého působení se v něm vystřídalo několik zpěváků a muzikantů - někteří odrostli, jiní narostli. Jediným stálým členem je sbormistr Václav Hasík st., kterému v Kamínku nikdo neřekne jinak než "strýc Hasík".