AKTUÁLNĚ Z VRBICE:


Chrámový sbor Kamínek funguje na Vrbici již několik let. Během svého působení se v něm vystřídalo několik zpěváků a muzikantů - někteří odrostli, jiní narostli. Jediným stálým členem je sbormistr Václav Hasík st., kterému v Kamínku nikdo neřekne jinak než "strýc Hasík".

Milí vrbečtí farníci,
chci vám všem vyjádřit poděkování za jakoukoliv pomoc a podporu naší farnosti.
Bez vaší obětavosti bychom jen stěží mohli plnit svěřené poslání. Děkuji také vám, kteří jako donátoři fondu PULS podporujete naši farnost. Dary donátorů pomáhají snížit příspěvek naší farnosti, kterým se podílíme na zajištění mezd pro kněze.

Každoročně první neděli po svátku sv. Václava děkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Uvědomujeme si, že není samozřejmé, že se nám urodilo.

Oslavu svatého Jiljí, patrona našeho kostela, jsme oslavili hodovou mši svatou v neděli 23.8. 2020, při niž nechyběli krojovaní a krásný zpěv schóly Kamínek . Na konci bohoslužby byla požehnána nová socha svatého Jiljí.

Letošní věncování bylo v předsálí kulturního domu, protože fara je plná věcí z kostela, který je nyní v rekonstrukci. Vyrobit věnce si přišli nejen farníci, ale i skauti se svými vedoucími. Všichni se s nadšením pustili do práce a všem to šlo od ruky.

V sobotu 16.11. jsme s dobrovolníky vyšli do ulic Vrbice a prosili o dar na rekonstrukci kostela. Vybralo se krásných 156 888 Kč. Všem dárcům i dobrovolníkům upřímné Pán Bůh zaplať.