AKTUÁLNĚ Z VRBICE:


Pokračujeme v pěkné tradici farních kaváren. Tentokrát vrbecká v režii manželů Machovských, kterým tímto děkujeme za azyl a milé přivítání v jejich báječné Baraque Wine Gallery.