AKTUÁLNĚ Z VRBICE:


Hodová mše svatá s požehnáním stárkům bude v neděli 22. srpna v 8 hodin.

V neděli 29.srpna 2021 v 10 hodin bude v kostele slavná mše svatá, při které brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětí nový obětní stůl a vloží do něj ostatky sv. Marie Goretti.

Na Velikonoce v roce 2019 otec Tomáš naznal, že ve vrbeckém kostele máme pouze boční oltář a chybí nám klasický oltář Božího hrobu s tělem Krista. V té době byly přípravy rekonstrukce našeho kostela v plném proudu, ale i přesto započalo přemýšlení, jak jej na Vrbici mít - vyrobit nový, či získat starší odjinud?

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo celkem 29 774 Kč. Konkrétně u kostela 14 124 Kč, v Enapu 7 410 Kč, v Jednotě 7 685 Kč a na obecním úřadě 555 Kč. Děkujeme všem organizátorům a všem dárcům za váš příspěvek jménem oblastní Charity Břeclav.

Letos z důvodu pandemie nemohli po obci chodit tři králové, tak jak jsme zvyklí. Ale v neděli 10.1. od 9 do 12 hodin jste mohli potkat tři krále před kostelem sv. Jiljí, kteří střežili pokladničku. Děkujeme všem dětem, které se rozhodly do toho jít a které ani neodradilo mrazivé počasí. Také děkujeme všem dárcům za vaši štědrost.