AKTUÁLNĚ Z VRBICE:

Letošní věncování bylo v předsálí kulturního domu, protože fara je plná věcí z kostela, který je nyní v rekonstrukci. Vyrobit věnce si přišli nejen farníci, ale i skauti se svými vedoucími. Všichni se s nadšením pustili do práce a všem to šlo od ruky.

V sobotu 16.11. jsme s dobrovolníky vyšli do ulic Vrbice a prosili o dar na rekonstrukci kostela. Vybralo se krásných 156 888 Kč. Všem dárcům i dobrovolníkům upřímné Pán Bůh zaplať.

Možná jste ještě zvědaví, jak to vypadá s opravou kostela? Podle mého názoru vše jde podle plánů. Jsem rád, že na to nejsem sám a že mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají a poradí. Modlím se při mši svaté za zdar tohoto díla. Příští rok budeme slavit 100 let od posvěcení kostela a jsem rád, že jsme našli odvahu...

Na svátek sv. Anny byla mše svatá u nově opravené kapličky, která je této patronce zasvěcena.Kapličku postavila rodina Janoškova roku 1870. O její rekonstrukci se postarala obec spolu s panem Jaroslavem Hasíkem.

Školní rok jsme s dětmi zakončili farní grilovačkou. Letos byla za kulturním domem, kde si děti kromě masa na grilu mohly také opéct špekáčky na ohni. Počasí nám přálo a strávili jsme příjemné nedělní odpoledne.

Kostel sv. Jiljí bude z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřen do konce října. Nedělní mše sv. budou bývat v kulturním domě. Pohřební mše a rozloučení budou bývat v Kobylí nebo v Bořeticích.

Neděle 9. černa 2019 se stal významným dnem pro osm našich vrbeckých dětí, které šly k prvnímu svatému příjímání.

V pátek 1. března jsme se v našem kostele zaposlouchali do tónů klasické hudby v podání známé sopranistky Lucie Silkenové, violloncellisty Jana Rezka a jednoho z nejlepších českých varhaníků Vladimíra Roubala. Tito tři umělci uspořádali tento benefiční koncert, aby se mohli podílet prostřednictvím vybraných příspěvků na opravě našeho kostela, za...

V neděli 6. ledna na slavnost Zjevení Páně zavítali do vrbeckého kostela tři králové, které představovali děti z Vrbice a za doprovodu harmoniky zazněla v jejich podání koleda my tři králové jdeme k vám, která měla 28 slok.