AKTIVITY A SPOLEČENSTVÍ NA VRBICI

Kamínek

Dětský kostelní sbor funguje na Vrbici už několik let. Strýc Hasík jej kdysi založil s cílem "vychovat si" zpěváky pro "dospělácký" sbor. Od té doby již tímto seskupením prošlo množství zpěváků a zpěvaček. Mladší dorůstali, větší odrůstali... Sbor se původně scházel pouze nepravidelně, jen aby nacvičil písničky pro sváteční příležitosti - Vánoce, Velikonoce, hody. Brzy se však ukázalo, že nárazové zkoušení nenese takové ovoce, jaké by si "hospodář" strýc přál... Proto jsme se začali scházet pravidelně. Od tohoto okamžiku bychom mohli datovat existenci sboru, který později dostal název Kamínek.  Pravidelné zkoušky se začaly projevovat zkvalitňováním sboru. Od jednoduchých jednohlasých písní jsme postupovali ke složitějším a vícehlasým, ke kytaře a klávesům se přidávaly housle, sopránová a altová zobcová flétna, druhé klávesy, violoncello... Celkový "sound" (ať jsme pokrokoví ;-) ) sboru samozřejmě doplňují dřívka, "vajíčko", bongo, "zlatý déšť" nebo triangl.

A tak jsme zpívali a hráli a zpívali a hráli... A vida, ono se to začalo docela líbit! Naše "veřejná vystoupení" byla stále častější. K tradičním svátečním mším se přidalo zpívání při slavnosti prvního svatého přijímání, křtiny, Živý Betlém a v neposlední řadě samozřejmě svatby. Ostatně to, že se se svatbami v poslední době roztrhl pytel, nás velice těší, a doufáme, že v přirozeném sledu budou pokračovat i křtiny! Stále častější vystupování a hlavně samozřejmě milé pochvaly od Vás, našich posluchačů a příznivců, nás přivedly na nápad natočit CD. Předtím jsme ovšem potřebovali mít nějaké jméno... Nápadů bylo několik. Nakonec ale zvítězil Kamínek a naší "hymnou" se stala písnička "Malinkej bílej kámen..." Abychom si vydělali alespoň nějaké peníze, ze kterých bychom mohli natáčení CD financovat, uspořádali jsme na podzim roku 2006 předadventní koncert. A touto cestou bychom chtěli znovu poděkovat všem, kteří nám formou dobrovolného vstupného i jinou přispěli. Děkujeme. Naše CD bylo uvedeno na světlo Boží na Předadventním koncertě 2007 a nese název Malinkej bílej kámen.

Více informací na www.facebook.com/kaminekzvrbice.