AKTIVITY A SPOLEČENSTVÍ NA VRBICI

Kamínek

Chrámový sbor Kamínek funguje na Vrbici již několik let. Během svého působení se v něm vystřídalo několik zpěváků a muzikantů - někteří odrostli, jiní narostli. Jediným stálým členem je sbormistr Václav Hasík st., kterému v Kamínku nikdo neřekne jinak než "strýc Hasík".

V současné době převažuje co do množství členů spíše pěvecká sekce, muzikanty většinou povoláváme z řad našich přátel z okolí. To je také jeden z důvodů, proč se soustřeďujeme především na vícehlasné a vokálové skladby.

Kamínek svou hudbou doprovází různé slavnostní mše svaté - Vánoce, Velikonoce, hodovou mši, Slavnost Božího Těla a jiné. Kromě toho velice rádi zpíváme na církevních svatebních obřadech.

Členové Kamínku jsou také nezbytnou součástí velkého sboru zpívajícího Rybovu Českou mši vánoční, kterou je možno si každoročně poslechnout na půlnoční mši v kostele na Vrbici.

Největší událostí v roce je pro Kamínek Předadventní koncert, pravidelně pořádaný v čase před Vánocemi. Součástí koncertu bývají také hudební hosté z bližšího či vzdálenějšího okolí.

Dorůstáním nové generace na Vrbici vznikl před pár lety nový mladší sbor - Šutříci. Šutříci kromě vlastního pásma na Předadventním koncertu doprovázejí například mši svatou ke slavnosti prvního svatého přijímaní.

Aktuality a ukázky tvorby Kamínku naleznete na Facebooku.