AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

Pěší pouť do Žarošic proběhne 7. května. Odchod v 8 hodin od fary v Kobylí, zpět je zajištěn autobus.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kobylí činil 106 294 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

První setkání synodní skupiny proběhne v Kobylí v neděli 19. prosince v 16 hod v pastoračním centru. Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem a zapsali se.