AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

V sobotu 19. června jsme vyrazili na ministrantský výlet. Jeli jsme autobusem do Morkůvek a pěšky lesem zpět do Kobylí. Cestou jsme hráli hry- horký brambor, na pašeráky. Výlet jsme zakončili v pizzerii, kde jsme se odměnili dobrou pizzou. Všem se výlet líbil i přesto, že bylo velké horko.

Žehnání aktovek prvňáčkům a školákům proběhne při nedělní mši svaté 5. září.

V sobotu 27.3. od 15 do 16:45 bude příležitost slavit svátost smíření v kostele nebo v pastoračním centru. Přijďte a připravte svá srdce na slavnost Zmrtvýchvstání Krista. Těšíme se na vás. Vaši kněží.

Všichni jste jistě viděli, v minulém roce jsme museli zrekonstruovat střechu na faře v Kobylí, důvodem byl její havarijní stav. V podobném stavu se bohužel nachází i střecha nad pastoračním centrem.

Při letošní Tříkrálové sbírce v Kobylí se vybralo celkem 45098 Kč. Z toho v kostele 24300 Kč, v COOPu 7465 Kč, v lékárně 5 763 Kč, v obchodě u Otáhalů 6770 Kč, na obecním úřadě 800 Kč. Charita Břeclav děkuje všem dárcům.