AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

Farní ples se koná v pátek 20. ledna od 20 hodin na Vrbici. Vstupenky se budou prodávat ještě po nedělní mši svaté 15. ledna 2023. Cena 1 vstupenky je 200 Kč. Další možnost je až na místě.

Pěší pouť do Žarošic proběhne 7. května. Odchod v 8 hodin od fary v Kobylí, zpět je zajištěn autobus.