AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

Svůj narozeninový den jsem dnes poprvé prožil se svými farníky z Kobylí, Vrbice a Bořetic na pěší pouti do Žarošic. Po cestě jsme zpívali, lidé okolo nás zdravili, u křížků jsme se modlili za různé potřeby lidí, své tělo jsme občerstvili u sklípku v Krumvíři, kde jsme byli přivítání a pohoštěni nejen solí a různými druhy chlebů, ale také...

Na hodové mši sv. ke sv. Jiří v Kobylí jsme v neděli 28. dubna odstartovali hodovou sezónu v okolí. Po mši svaté, kterou celebroval P. Jiří Caha - salesián z Ostravy a bratr našeho otce Tomáše - následovalo tradiční veselí před kostelem. Nechybělo víno, koláčky a k poslechu a tanci hrála Sklepanka. Všichni byli spokojeni. 😀

Na prahu svatého týdne na Květnou neděli odpoledne se 64 farníků ze všech našich farností vydali na společnou křížovou cestu z Kobylí na Vrbici.

Při slavnostní bohoslužbě na Boží hod Vánoční jsme měli dvojnásobný důvod k radosti! Naše farnost dostala darem od soukromého dárce kopii pražského jezulátka i s kompletním "šatníkem" ve všech liturgických barvách.

Obec Kobylí čekají velké oslavy u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Od koncertů a bohoslužeb v kostele přes výstavy a besedy v knihovně až po otevření nové Stezky nad vinohrady a vysazení Lípy svobody. Bude to náročný víkend... :-)

V sobotu 8. září se farníci z Kobylí vydali na Zlatou sobotu. Mládež tradičně v krojích se sochou Panny Marie, se kterou šli i ve světelném průvodu po slavnostní mši svaté. Děkujeme všem krojovaným i těm kteří jim pomáhali.

V neděli 2. září při mši svaté rozdával otec Tomáš požehnání pro všechny školáky, učitele a vychovatele, a především letošním prvňáčkům. Na památku si každý odnesl farní rozvrh hodin.