AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

Po roce jsme měli možnost se sejít a popovídat si. Ogrilovali jsme buřty, ochutnali vzorky víny, burčáku a dobré buchty, které napekly ženy. Atmosféra a počasí bylo krásné. Těšíme se na příští rok, že nás bude více.

V neděli 31. května v 15 hodin se sešlo 45 farníku z Kobylí a Vrbice u dřevěného kříže mezi vinohrady, aby prosili Pána Boha za letošní úrodu a potřebnou vláhu pro naši zemi. Na konci pobožnosti jsme zazpívali píseň k Panně Marii, kterou jsme ukončili mariánský měsíc květen. Bože, dej zdar práci našich rukou...

Na faře v Kobylí se nejen uklidila půda po několika letech, ale začala náročná rekonstrukce střechy (výměna krytiny a krovů), která byla v havarijní stavu.

V pátek 15. listopadu jsme se sešli v kostele k poděkování za 30 let demokracie a daru svobody a prosili jsme i za dobrou budoucnost našeho národa. Modlitby díků, chval a proseb jsme doprovázeli zpěvem.

V neděli 3. listopadu v 15 hodin se konala na hřbitově dušičková pobožnost za zemřelé, při které jsme se modlili za všechny zemřelé, abych jim byli odpuštěny hříchy a mohli vejít do radosti věčné. Při té příležitosti byly pokropeny svěcenou vodu hroby.

Svůj narozeninový den jsem dnes poprvé prožil se svými farníky z Kobylí, Vrbice a Bořetic na pěší pouti do Žarošic. Po cestě jsme zpívali, lidé okolo nás zdravili, u křížků jsme se modlili za různé potřeby lidí, své tělo jsme občerstvili u sklípku v Krumvíři, kde jsme byli přivítání a pohoštěni nejen solí a různými druhy chlebů, ale také...

Na hodové mši sv. ke sv. Jiří v Kobylí jsme v neděli 28. dubna odstartovali hodovou sezónu v okolí. Po mši svaté, kterou celebroval P. Jiří Caha - salesián z Ostravy a bratr našeho otce Tomáše - následovalo tradiční veselí před kostelem. Nechybělo víno, koláčky a k poslechu a tanci hrála Sklepanka. Všichni byli spokojeni. 😀

Na prahu svatého týdne na Květnou neděli odpoledne se 64 farníků ze všech našich farností vydali na společnou křížovou cestu z Kobylí na Vrbici.

Při slavnostní bohoslužbě na Boží hod Vánoční jsme měli dvojnásobný důvod k radosti! Naše farnost dostala darem od soukromého dárce kopii pražského jezulátka i s kompletním "šatníkem" ve všech liturgických barvách.