AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

Při letošní Tříkrálové sbírce v Kobylí se vybralo celkem 45098 Kč. Z toho v kostele 24300 Kč, v COOPu 7465 Kč, v lékárně 5 763 Kč, v obchodě u Otáhalů 6770 Kč, na obecním úřadě 800 Kč. Charita Břeclav děkuje všem dárcům.

Ve středu 23. 12. v 7 hodin se sešli farníci jak malí, tak i velcí k ranní mši svaté, která byla sloužena při svíčkách. Mnozí z nich přišli se svými lucernami.

V našem kostele se mohou konat bohoslužby v omezeném počtu 40 osob. Zájemci o účast na bohoslužbě v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 11.00 hodin se mohou zapsat v předsíni kostela, která je otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Farnost Kobylí má už delší dobu duchovní pouto se sestrami Karmelitkami z Dačic, které se za nás modlí. Každý první pátek v měsíci se koná při mši svaté sbírka, která je určena pro sestřičky v klášteře a jednou za půl roku jim posíláme vybranou částku. Jsme jim moc vděční za duchovní podporu, které není nikdy dost.

Milí kobylští farníci,
chci vám všem vyjádřit poděkování za jakoukoliv pomoc a podporu naší farnosti.
Bez vaší obětavosti bychom jen stěží mohli plnit svěřené poslání. Děkuji také vám, kteří jako donátoři fondu PULS podporujete naši farnost. Dary donátorů pomáhají snížit příspěvek naší farnosti, kterým se podílíme na zajištění mezd pro kněze.