NEPŘEHLÉDNĚTE

Otec Tomáš nás všechny už podruhé zve na Farní den, který se uskuteční v neděli 25. června na bořeckém sóle. Začneme mší svatou pod širým nebem v 10.30 hodin, poté proběhne společný oběd. Zábava pro děti a občerstvení jsou zajištěny. Těšíme se na společné setkání.

Společný zájezd našich farností na poutní místa do východních Čech se uskuteční v pondělí ve státní svátek 1. 5. 2023 po trase poutní místo Neratov s návštěvou kostela Nanebevzetí Panny Marie se skleněnou střechou.

Farní ples 2023 na Vrbici se více než vydařil. Děkujeme všem, kteří se na něm organizačně podíleli, přispěli cenami do tomboly, ale hlavně dorazili!