NEPŘEHLÉDNĚTE:

1. ČTENÍ Sk 6,1-7
Vyvolili sedm mužů plných Ducha Svatého.
Čtení ze Skutků apoštolů.
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány.
Dvanáct (apoštolů) proto svolalo veškeré množství učedníků a řekli: "Nebylo by správné, abychom my...

1. ČTENÍ Sk 2,14a.36-41
Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.
Čtení ze Skutků apoštolů.
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil k lidem:
"Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali."
Když to uslyšeli, proniklo jim...

Cítíte se osamoceni, potřebujete vyslechnout či pomoci? Byli by jste rádi, aby si s Vámi někdo popovídal a pomodlil za Vaši situaci? Neváhejte a zavolejte nám nebo pošlete SMS.

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob jsou povolené již ode dneška (24. dubna). Mění se tedy původní datum, které bylo stanoveno až na pondělí 27. dubna.

tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních...