NEPŘEHLÉDNĚTE

Farní ples 2023 na Vrbici se více než vydařil. Děkujeme všem, kteří se na něm organizačně podíleli, přispěli cenami do tomboly, ale hlavně dorazili!

Žehnání adventních věnců, putování po rozsvícených lampách, roráty, návštěva sv. Mikuláše, nová tradice v podobě setkání u svařáku po mši, koncerty, poprvé živý betlém v Bořeticích, takové krásné akce jste mohli zažít v průběhu listopadu a prosince.

Zveme vás na ples farností, který tentokrát proběhne v kulturním domě na Vrbici v pátek 20. ledna 2023 od 20 hodin. Cena vstupenky je 200 Kč.

Název "roráty" pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele..." (Bible, Izaiáš 45,8). Přijďte zakusit jedinečnou atmosféru rorátních mší