NECHCEME ZAPOMENOUT

Naše farní společenství má v živé paměti několik důležitých událostí, které by rozhodně neměly zapadnou v propadlišti dějin. Vše, co jsme prožili, nás utváří i dnes... 

Už ani nevím, komu se ten nápad s pozváním Břeclavanu zrodil v hlavě, ale šli jsme jej bez otálení proměnit ve skutek. Libor s Luckou byli zrovna na návštěvě u rodičů a na naše pozvání ochotně kývli. Původně toto vystoupení mělo být poděkování všem, kteří přispěli do veřejné sbírky na opravu střechy kostela. Přitom jsme si řekli, že když...

V červnu 2012 naši farnost navštívily sestry Marie Bernadetta a Marie Alžběta s velkou svatyňkou Auxiliar a tuto velkou slavnost jsme spojily s víkendovým programem a adoračním dnem. Byla to velká sláva, na kterou přijeli poutníci ze širokého okolí...

V pátek 1. 6. 2012 se naše farnost poprvé zapojila do celostátního projektu Noc kostelů a rovnou ho spojila s benefičním koncertem kapely Žalman a spol.

AnnaFest bylo víkendové setkání mládeže v předvečer tradiční poutě ke svaté Anně, která má v naší farnosti dlouhou historii. Zahrnoval v sobě koncerty, přednášky, workshopy, katecheze, adorace, modlitby, apod. Nápad na jeho zrození vzešel (jak jinak) z hlavy našeho tehdejšího pana faráře, otce Andrzeje, který se nejlépe cítil mezi mladými. Tento...

V sobotu 9. 7. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně přijal z rukou našeho biskupa Vojtěcha jáhenské svěcení Ing. František Mrázek z naší farnosti. František v naší farnosti působí už řadu let jako akolyta, vyučoval náboženství a vedl přípravu na biřmování.

Po tři roky v letech 2010 - 2012 jsme ve farnosti zvládali vydávat své vlastní farní listy. Redakční radu tvořili především Veronika Nováková, František Mrázek a Marie Michalová s příspěvky od všech farníků.

V sobotu 22. 5. 2010 jsme v naší farnosti oslavili významný den - po roce a půl náročných příprav se svého dne dočkali biřmovanci.
Vy, kteří jste tento důležitý okamžik jejich života oslavili spolu s nimi v našem kostelíku, budete jistě souhlasit, že na tento den bude naše farnost dlouho vzpomínat...

V sobotu 20. dubna se všichni účastníci poutě do Svaté země opět vydali na cesty. Tentokrát už je ale nevítaly pláně izraelské, nýbrž pražské. Naši poutníci byli totiž pozváni na návštěvu do Břevnovského kláštera za otcem Siostrzonkem, převorem, který doprovázel naše farníky i v Izraeli.

Když v roce 2009 navštívil Českou republiku svatý otec, jednou z jeho zastávek bylo i letiště v Brně - Tuřanech, kde se slavila velkolepá a nezapomenuelná bohoslužba. Večer před ní se na stejném místě sešli mladí na Koncertě naděje, kde kromě jiných vystupovala i polská Arka Noego.