VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Rozvrh náboženství ve školním roce 2020/2021

BOŘETICE

1. ročník - ve středu 12:45 - 13:15 (ZŠ Bořetice, vyučuje M. Kuchyňková)
2. ročník - ve středu 13:15 - 13:45 (ZŠ Bořetice, vyučuje M. Kuchyňková)
3. ročník - ve středu 13:00 - 13:45 (ZŠ Bořetice, vyučuje o. Tomáš )
4. a 5. ročník - ve středu 13:45 - 14:30 (ZŠ Bořetice, vyučuje o. Tomáš)

KOBYLÍ
1. ročník - v pondělí 12:00 - 12:30 (ZŠ Kobylí, vyučuje M. Kuchyňková)
2. ročník - v pondělí 12:30 - 13:00 (ZŠ Kobylí, vyučuje M. Kuchyňková)
3. ročník - ve čtvrtek 12:35 - 13:20 (ZŠ Kobylí, vyučuje o. Tomáš)
4. a 5. ročník - v pondělí 13:00 - 13:45 (ZŠ Kobylí, vyučuje M. Kuchyňková)
6. - 9. ročník - ve čtvrtek 13:25 - 14:10 (ZŠ Kobylí, vyučuje o. Tomáš)

VRBICE
1. ročník - v pátek 13:00 - 13:30 (ZŠ Vrbice, vyučuje M. Kuchyňková)
2. ročník - v pátek 13:30 - 14:00 (ZŠ Vrbice, vyučuje M. Kuchyňková)
3. ročník - v pátek 13:00 - 13:45 (ZŠ Vrbice, vyučuje o. Tomáš)
4. a 5. ročník - v pátek 13:45 - 14:30 (ZŠ Vrbice, vyučuje o. Tomáš)

"Nechte maličké přicházet ke mě..." (Pán Ježíš)

Dobrý Bože, děkujeme Ti za tyto děti, které jsi nám svěřil do výchovy, abychom jim mohli ukazovat cestu k Tobě. Děkujeme Ti, že jsi je při křtu přijal do velké rodiny Božích dětí a s láskou se o ně staráš. V tomto roce se pečlivě připravují na to, že Tě poprvé přijmou do svého srdce. Děkujeme Ti, že chceš tyto naše děti stále provázet a učinit
je šťastnými. Prosíme, ať skrze přijímání této svátosti přichází Tvé požehnání a milost do celé naší farní rodiny.
Panno Maria, Ty znáš naši starost o tyto děti; prosíme, přijmi je pod svou zvláštní ochranu a doprovoď je
k setkání s Tvým synem. Amen.