Pastorační rada

Ve farnostech v neděli 12. listopadu 2023 proběhly volby do pastoračních rad. Jedná se o poradní orgán faráře. Jejím hlavním posláním je podporovat a napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti. To zahrnuje zkoumání a navrhování praktických kroků týkajících se pastoračního působení, liturgie, vyučování (katecheze) a služby (diakonie) ve farnosti. Pomáhá poznávat zájmy a potřeby farníků. Hledá, jak by farnost mohla vypadat v budoucnosti, a snaží se podle toho stanovit pastorační priority. Jde o to umět si vzájemně naslouchat a poznávat a rozlišovat v modlitbě, jak nás chce Bůh vést. 

  • Za farnost Kobylí byli zvoleni: Martin Novák, Blanka Kaňová, Soňa Čejková
  • a jmenovány Miroslava Řeháková, Markéta Otáhalová, Tereza Krayzel.

Své podněty a nápady ohledně pastorace, liturgie a evangelizace můžete směřovat na tyto členy pastorační rady. Do nové služby jim vyprošujeme pomoc Ducha svatého.