ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH Bořetice

Bohoslužby se v naší farnosti slouží zpravidla v neděli nebo v úterý, přesná data a časy jsou uvedeny v aktuálních ohláškách. Rozpis úmyslů má na starost paní Marta Langerová.

02.07.2019 ÚT Na úmysl dárce
04.07.2019 ČT Za Vojtěcha a Bohumilu Bystřických, živou a zemřelou rodinu 
05.07.2019 PÁ Za dobrodince
07.07.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Kuchyňkovu, Grůzovu, Petráskovu a Martincovu
14.07.2019 NE Za zemřelého Zdeňka Pazderku
21.07.2019 NE Za Marii Fridrichovu na poděkování za 90 let života s prosbou o další pomoc, za manžela a dvoje rodiče
25.07.2019 ČT Za Ludmilu Bernatovu od rovnic
28.07.2019 NE Za farníky a poutníky

01.08.2019 ČT Za živou a zemřelou rodinu Vojtěškovu a Havlínovu
04.08.2019 NE Za Josefa Kacera, manželku, rodinu Kacerovu a Kubíkovu
08.08.2019 ČT Za Anežku Švástovu, manžela Tomáše, rodiče Kuchyňkovi a Švástovi a Bohumíra Dufka
11.08.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Surmanovu, Padalíkovu a Krškovu
18.08.2019 NE Za Ludvíka a Bedřišku Kadlecovy,Antonína a Marii Šumberákovy,Jaromíra Hamalu a živ.a zem. Rodinu
22.08.2019 ČT Za živou a zemřelou rodinu Zálešákovu a Novákovu
25.08.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Mrázkovu a Dobešovu
29.08.2019 ČT Za živou a zemřelou rodinu Galovu, Valovu a Petráskovu

01.09.2019 NE Za Václava a Jindřišku Lůbalovy, dvoje rodiče,živ.a zem. Rodinu Řiháčkovu a Lůbalovu
03.09.2019 ÚT Za Josefa Petráska, žijící rodinu a zemřelé manžele Cetkovských
05.09.2019 ČT Za rodinu Žďárských, Pazderkovu, za Jiřího Brabce, Emila Kupku a Vladimíra Baše
08.09.2019 NE Za rodiče Bystřických a za živou a zemřelou rodinu
10.09.2019 ÚT Na úmysl dárce
12.09.2019 ČT
15.09.2019 NE Za Cyrila a Marii Varadínkovy, za živou rodinu Varadínkovu a Veverkovu
17.09.2019 ÚT Za živou a zemřelou rodinu Machačovu a Pazderkovu
19.09.2019 ČT
22.09.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Popvskou , Pešovu a Grůzovu
24.09.2019 ÚT
26.09.2019 ČT
28.09.2019 SO Za Václava Vyhňáka, Břetislava Tempíra a za živou a zemřelou rodinu
29.09.2019 NE Za rodinu Bukovskou

01.10.2019 ÚT Za Petra a Františku Hrabalovy, za Františka a Marii Pazderkovy,za živ.a zem.rod. Hrabalovu a Pazderkovu
03.10.2019 ČT
06.10.2019 NE Za dvoje rodiče, manžela, bratra a duše v očistci
08.10.2019 ÚT Za Františka Vojtěška, dvoje rodiče a živou rodinu
10.10.2019 ČT Za Františka Plevu, dvoje rodiče a živou rodinu
13.10.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Grůzovu, Martincovu a Zemánkovu
15.10.2019 ÚT Za Petra Langera, bratra, rodiče, rodiče Bdínkovi a sourozence Halmovi
17.10.2019 ČT Za Petra Jurase, dceru, syna a rodinu Jurasovu a Bystřických
20.10.2019 NE Za Oldřicha Sadílka, rodiče, rodinu Hasíkovu s prosbou o další Boží ochranu
22.10.2019 ÚT Za Václava Nováka a živou a zemřelou rodinu
24.10.2019 ČT Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše
27.10.2019 NE Za živ.a zemř.rod. Chrástkovu,Šafránkovu,Jirku Pavelku a kamaráda Pavla
29.10.2019 ÚT Za Bohumilu a Vojtěcha Bystřických, za živou a zemřelou rodinu

01.11.2019 PÁ Za Bohumila Kuchyňku,dva švagry,dvoje rodiče a živ.a zem. rodinu Kuchyňkovu
02.11.2019 SO Za zemřelé farníky
03.11.2019 NE Za Jaroslava Dobiáše, rodinu Dobiášovu a Machačovu
05.11.2019 ÚT Za rodiče Kadlecovi, Bauerovi a duše v očistci
10.11.2019 NE Za Františka Pazderku, dvoje rodiče, dceru a rodinu Kocourkovu
12.11.2019 ÚT Za živou a zemřelou rodinu Galovu, Pazderkovu a Kadlecovu a za Martu Salajkovu
17.11.2019 NE Za Josefa a Jiřinu Marečkovy, dvoje rodiče a živou rodinu
19.11.2019 ÚT Za Jaroslava a Boženu Petráskovy a za živou rodinu
24.11.2019 NE Za živ.a zem.rod. Filipovu, Lipenskou, Mančíkovu, Hajmonovu a za Jana Mareše

01.12.2019 NE Za Jana Petráska, rodinu Chrástkovu a žijící rodinu
03.12.2019 ÚT Za rodiče Osičkovi a Glozovi
08.12.2019 NE Za Josefa Petráska, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu Petráskovu
10.12.2019 ÚT Za Marii Petráskovu,živ.a zem.rod. Petráskovu, Pazderkovu a Duhajskou
15.12.2019 NE Za Annu Herůfkovu, rodiče, živ.a zem. Rodinu Herůfkovu a Petráskovu
17.12.2019 ÚT Za Jakuba a Annu Machovských a živou rodinu
22.12.2019 NE Za rodiče Šťastných a Mainclovi, za živou a zemřelou rodinu
24.12.2019 ÚT Za Jaroslava Kupku, za živou a zemřelou rodinu Kupkovu
25.12.2019 ST Za Helenu a Josefa Machačovy, živou a zemřelou rodinu Machačovu a Jurasovu
26.12.2019 ČT Za mládence a muže
29.12.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Bařinovu a Varmužovu