ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH Bořetice

Bohoslužby se v naší farnosti slouží zpravidla v neděli nebo v úterý, přesná data a časy jsou uvedeny v aktuálních ohláškách. Rozpis úmyslů má na starost paní Marta Langerová.

LEDEN 2019

01.01.2019 ÚT Za dívky a ženy
06.01.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Bařinovu, Bendovu a Haníkovu
08.01.2019 ÚT Za Vojtěšku Mazálkovu, živou a zemřelou rodinu Mazálkovu, Plevovu a Langerovu
13.01.2019 NE Za Miloslava Machálku, rodinu Jamborovu a živé a zemřelé rodiny
15.01.2019 ÚT Za Vincence a Annu Šebestovy, syna a dva zetě
20.01.2019 NE Za Kateřinu Klementovu, manžela a děti a celou živou a zemřelou rodinu
22.01.2019 ÚT Za Jaroslava Kupku, živou a zemřelou rodinu Kupkovu a Machačovu
27.01.2019 NE Za rodinu Popovskou, Pešovu, Grůzovu a živou rodinu
29.01.2019 ÚT Za rodiče Glozovi a Grégrovi, živou a zemřelou rodinu

ÚNOR 2019

03.02.2019 NE Za Václava Vyhňáka, Břetislava Tempíra, dvoje rodiče a živou rodinu
05.02.2019 ÚT Za Václava Nováka, rodinu Novákovu a Michalovu
10.02.2019 NE Za Bohumilu a Vojtěcha Bystřických, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
17.02.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Jánoškovu a Chrástkovu
19.02.2019 ÚT Za Rudolfu Vejrostovu rozenou Mlýnskou, dva syny a rodiče
24.02.2019 NE Za rodiče Padalíkovi, zetě a živou a zemřelou rodinu

BŘEZEN 2019

03.03.2019 NE Za dobrodince
06.03.2019 ST Za živou a zemřelou rodinu Machačovu a Pazderkovu
10.03.2019 NE Za Antonína Petráska, manželku a dceru, živou a zemřelou rodinu Petráskovu a Poňuchálkovu
12.03.2019 ÚT Za živou a zemřelou rodinu Podešťovu a Moravovu
17.03.2019 NE Za rodinu Osičkovu a Glozovu
19.03.2019 ÚT Za Františka Vojtěška, manžele Vojtěškovi a Horňákovi a za živou rodinu
24.03.2019 NE Za Anežku a Oldřicha Pazderkovy a Josefa Prachaře
26.03.2019 ÚT Za Petra Langera, rodiče, bratra a živou a zemřelou rodinu Langerovu, Bdínkovu a Grégrovu
31.03.2019 NE Za Františka Hasíka, manželku, dceru Bohumilu a rodinu Kubíkovu

DUBEN 2019

02.04.2019 ÚT Za Jaroslava Grůzu, rodiče Grůzovi, Šebestovi, syna Františka a celou rodinu
07.04.2019 NE Za Antonína a Jenovéfu Lůbalovy, rodiče a zetě
09.04.2019 ÚT Za rodinu Františka Padalíka a duše v očistci
14.04.2019 NE Za Václava a Marii Komárkovy, dvoje rodiče a žijící rodinu
16.04.2019 ÚT Za rodinu Kadlecovu, Bauerovu, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
20.04.2019 SO Za dobrodince
21.04.2019 NE Za Josefa Petráska a živou a zemřelou rodinu
22.04.2019 PO Za živou a zemřelou rodinu Machačovu a Jurasovu
23.04.2019 ÚT Za Jaroslava Kočaříka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
28.04.2019 NE Za Stanislava Herzána, rodiče, rodinu Lubalovu a Sůkalovu

KVĚTEN 2019

05.05.2019 NE Za hasiče
07.05.2019 ÚT Za rodinu Novákovu a Michalovu
12.05.2019 NE Za Oldřicha Surmana a rodiče, za Antonína a Marii Kubíkovy
14.05.2019 ÚT Za Jaroslava Dobiáše, rodinu Dobiášovu, Machačovu a duše v očistci
19.05.2019 NE Za Petra Jurase, dceru, syna a rodinu Jurasovu a Bystřických
21.05.2019 ÚT Za rodinu Uhrovu a Kloboučkovu
26.05.2019 NE Za živou a zemřelou rodinu Galovu, Pazderkovu, Kadlecovu a za duše v očistci
28.05.2019 ÚT Za rodinu Josefa Padalíka a duše v očistci

ČERVEN 2019

02.06.2019 NE Za Františka Babáčka, rodinu Babáčkovu a Pláteníkovu
04.06.2019 ÚT Za živou a zemřelou rodinu Varmužovu a Bařinovu
09.06.2019 NE Za Františka Fridricha, dvoje rodiče a Bohumíra Suského
11.06.2019 ÚT Za Vojtěcha a Bohumilu Bystřických, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
16.06.2019 NE Za Jiřího Langera, bratra, dva švagry, dvoje rodiče a žijící rodinu
18.06.2019 ÚT Za živou a zemřelou rodinu Chrástkovu, Šafránkovu, Jirku Pavelku a kamaráda Pavla
23.06.2019 NE Za rodinu Galovu, Valovu a Petráskovu
25.06.2019 ÚT Za Josefa Petráska, syna, rodinu Petráskovu a Šťavíkovu
30.06.2019 NE Za Zdeňku a Václava Grůzovy, Josefa a Marii Šťavíkovy a jejich rodiče