AKTUÁLNĚ Z BOŘETIC:

Milí bořetičtí farníci,
chci vám všem vyjádřit poděkování za jakoukoliv pomoc a podporu naší farnosti.
Bez vaší obětavosti bychom jen stěží mohli plnit svěřené poslání. Děkuji také vám, kteří jako donátoři fondu PULS podporujete naši farnost. Dary donátorů pomáhají snížit příspěvek naší farnosti, kterým se podílíme na zajištění mezd pro kněze.

Svatá Anna, patronka bořetického kostela, musela mít v neděli 26. července nesmírnou radost z toho, kolik místních i přespolních přišlo vzdát hold jejímu jménu.

Jako možná i někteří z vás využili dobu karantény k domácímu úklidu, i my jsme se pustili do špinavé práce. Vyklidili jsme naši faru, která byla plná starých propriet ještě z dob AnnaFestu. Žádný poklad jsme sice nenašli, ale fara nám září čistotou a zdá se být nějak větší... :-)

Ani karanténa vás nepřipraví o symbol Velikonoc! Zajděte si pro ně do žebračky - je otevřena každý den...

V neděli 15. září jsme si po mši svaté dali šálek kávy na menší propagaci sbírky na podporu fondu Puls, která proběhla v neděli 22. září.

Po stopách Cyrila a Metoděje se vydali poutníci z Českých Budějovic pod vedením otce Ladislava Heryána. Na své pouti se v neděli 1. července zastavili i v našem kostelíku a byl to opravdu radostný pohled - tak našlapaný kostel tu dlouho nebyl... Příjemnou atmosféru navodil i zpěv otce Ladislava.

V loňském roce jsme mohli díky finančním darům opravit varhany v našem kostele. Profesionální práci na varhanách odvedla rodinná firma Stehlíkových z Rohatce.