AKTUÁLNĚ Z BOŘETIC:

Farní kostel, stojící na nejvyšším místě v naší obci, je naší nejvýznamnější církevní památkou a již od svého vzniku nese jméno sv. Anny.

Ve středu 30. června jsme s dětmi a rodiči ukončili školní rok táborákem. Všichni jsme byli rádi, že jsme se mohli sejít a společně prožít pěkné chvíle. Děti se bavily hry v parku. Všem přejeme pěkné prázdniny a dovolenou.

Hodová mše svatá proběhne v neděli 1. srpna v 7:30 hodin. Zveme vás na hodovou mši svatou, kterou zahájíme letošní hody.

Jako odměnu za vyluštěnou tajenku získají úspěšní "poutníci" dárek-křížek, který pro naši farnost vyrobil a daroval pan Mirek Grůza. Moc mu za ně děkujeme.

U hlavního vchodu do kostela sv. Anny byl asi před 30 lety z darů farníků vystaven památník věnovaný kněžím, kteří v naší farnosti sloužili a již zesnuli.