AKTUÁLNĚ Z BOŘETIC:

U hlavního vchodu do kostela sv. Anny byl asi před 30 lety z darů farníků vystaven památník věnovaný kněžím, kteří v naší farnosti sloužili a již zesnuli.

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo celkem 40 000 Kč. Z toho na obecním úřadě 1890 Kč, v kostele 19042 Kč, v pekárně U Valů 19068 Kč. Všem dárcům děkuje oblastní charita Břeclav.

Svaté přijímání lze přijmout 25. 12. na Slavnost Narození Páně, v neděli 27. 12. na Svátek Svaté Rodiny, 1. 1. na slavnost Matky Boží Panny Marie, v neděli 3. 1. po skončení mše svaté - v Bořeticích v čase 9-9:30 hodin.

Farnost Bořetice oznamuje, že v místním kostele se mohou konat bohoslužby v omezeném počtu 46 osob . Zájemci o účast na bohoslužbě v neděli 20. 12. 2020 v 8 hodin se zapisujte v předsíni kostela, která je denně otevřena od 10 do 16 hodin.