AKTUÁLNĚ Z BOŘETIC:

Jako odměnu za vyluštěnou tajenku získají úspěšní "poutníci" dárek-křížek, který pro naši farnost vyrobil a daroval pan Mirek Grůza. Moc mu za ně děkujeme.

U hlavního vchodu do kostela sv. Anny byl asi před 30 lety z darů farníků vystaven památník věnovaný kněžím, kteří v naší farnosti sloužili a již zesnuli.

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo celkem 40 000 Kč. Z toho na obecním úřadě 1890 Kč, v kostele 19042 Kč, v pekárně U Valů 19068 Kč. Všem dárcům děkuje oblastní charita Břeclav.