HISTORIE

"Někde tady na tomto kopci šuměl háj. Ležel zde také obětní kámen a kolem něho postávali naši hledající otcové. Pak přišli svatí bratři a postavili kříž. Zanedlouho zde stál dřevěný kostelík. Po létech byl zapálen a shořel, po střechu naplněný důvěrou v lásku Toho, který tak miloval svět, že svého Syna poslal."
(nápis u vchodu našeho kostela)

Stará pověst vypráví o tom, že do naší vsi zavítali na cestě z nedalekého Podivína solunští bratři Cyril a Metoděj, aby na místě dnešního kostela, uprostřed pohanského háje, postavili kříž. Později zde vyrostla malá kaple. 

První písemná zmínka o Bořeticích jest zachycena ve velehradském Codexu DM z roku 1222, kdy biskup olomoucký Robert povolal jako svědka na založení kostela v Přítlukách i rychtáře Vida z Bořetic. V té době byl bořetický kostel již přestavěn a rozšířen. Jako stavebního materiálu bylo použito převážně dřeva, a proto při nájezdech nepřátel téměř vždy vyhořel 
až do základu. 

Obec i s kostelem byla zničena při vpádu Tatarů na Moravu kolem r. 1241, ve druhé polovině l6.století při nájezdu Turků, v roce 1605 vojsky Bočkajovců, a tragedii završila třicetiletá válka. V dalších letech se v naší farnosti odrážela situace celé naší země. 

Přežili jsme válečné boje i bombardování němců při světových válkách, více či méně tajně jsme se scházeli k modlitbám za vlády komunistického režimu, sháněli jsme prostředky na opravy všeho, co bylo zničeno a pokoušíme se stále budovat naše farní společenství.