KOMUNITNÍ CENTRUM sv. Jiří

Komunitní centrum sv. Jiří


Projekt Komunitní centrum sv. Jiří byl spolufinancován Evropskou unií, IROP, prostřednictvím MAS Hustopečsko.

V rámci projektu bylo vytvořeno zázemí pro komunitní život v obci Kobylí, místo pro realizaci různých aktivit a zázemí pro terénního pracovníka sociálních služeb.

Velké poděkování patří rovněž obci Kobylí.