Kostel sv. Jiljí

První zmínka o obci pochází z roku 1222. Obec byla původně přifařena do Čejkovic. V roce 1343 bylo rozhodnuto, že desátek z obce má náležet čejkovickému kostelu a kobylský kostel má právo užívat desátek z 6 prostředních lánů ze všech dvaceti v obci. Od roku 1749 obec patřila k farnosti kobylské. Kostel svatého Jiljí byl vystavěný v letech 1913 až 1920. Stavbu zahájilo bratrstvo sv. Jiljí již v roce 1913, během války však byla stavba zastavena, a kostel byl proto slavnostně vysvěcen až 10. října roku 1920 brněnským biskupem Kleinem. Kostel tehdy ještě neměl vlastního kněze, proto na bohoslužby docházeli kněží z Kobylí. Až 4. října roku 1936 vrbečtí farníci přivítali nového faráře Františka Drábka.