FARNOST VRBICE

Už z dalekého a širokého okolí je vidět náš kostelík, který je zasvěcený sv. Jiljí, patronu obce Vrbice. Stavbu zahájilo bratrstvo sv. Jiljí již v roce 1913, během války však byla stavba zastavena, a kostel byl proto slavnostně vysvěcen až 10. října roku 1920 otcem biskupem Kleinem z Brna. Vrbecký kostel tehdy ještě neměl vlastního kněze, proto na bohoslužby docházeli kněží z Kobylí. Až 4. října roku 1936 vrbečtí farníci slavnostně přivítali nového faráře pátera Fr. Drábka. Pseudorománský kostel s věží vysokou 36 m tvoří dominantu obce a dokresluje její panorama.

Kostel se tyčí na temeni kopce Stráž vedle hřbitova z roku 1790. Na hřbitově je umístěn kříž, který pochází z roku 1878. Tento kříž byl v roce 2002 celý zrekonstruován.

Za kostelem je také nově vystavěná kaple zasvěcená Panně Marii s nápisem "Já jsem neposkvrněné početí. Panno Neposkvrněná oroduj za nás"

V dolní části obce stojí kaplička z roku 1870, která je zasvěcená sv. Anně. Její nynější podoba je výsledkem rekonstrukce, která proběhla v roce 2004. Svým vzhledem připomíná kaple spíše menší kostelík, který slouží k odpočinku a rozjímání. Kapli vystavěl František Jánošek. Vedle kapličky stojí Boží muka z konce 18. století. Boží muka, nacházející se kousek od kostela ve stejné lokalitě Stráž, byla navržena v alpském stylu a postavena v roce 2000. Vedle ní najdou kolemjdoucí Vodní kapličku, kterou mohou využít k osvěžení čerstvou vodou a odpočinku. Na tomto místě bývávala sloužena i mše při slavnosti Božího těla, která se v posledních letech koná přímo na Stráži.

U kostela stojí také fara, která je v v současnosti neobývaná, jelikož místní kněz sídlí na faře v Kobylí. Vrbecká fara se ale využívá pro různé účely. Probíhají zde zkoušky chrámové scholy Kamínek, přípravy farníků na biřmování, schůze farní rady a další akce pro děti a mládež.