Zpravodaj Bokoviny

1. číslo zpravodaje vyšlo na první neděli postní (21. února 2021)

První číslo zpravodaje si můžete stáhnout ZDE:

Vydavatel: Římskokatolická farnost Kobylí

Redakce: P. Tomáš Caha, Eliška Kaszper, Marie Michalová, Dagmar Huňařová, Kateřina Pavlů, Kateřina Michnová

Autoři fotografií: farníci, internet

Adresa redakce: 691 10 Kobylí 112

Distribuci zajišťuje redakce v počtu 180 výtisků.

Vydáváno výlučně pro vnitřní potřeby farností.

Neprodejné.

Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků.

Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.

Uzávěrka příští čísla 23. května 2021.

redakce.bokovka@seznam.cz


Obsah prvního čísla: