Zpravodaj Bokoviny


Vydavatel: Římskokatolická farnost Kobylí

Redakce: P. Tomáš Caha, Soňa Čejková, Lenka Machovská, Kateřina Michnová

Autoři fotografií: farníci, internet

Adresa redakce: 691 10 Kobylí 112

Distribuci zajišťuje redakce v počtu 130 výtisků.

Vydáváno výlučně pro vnitřní potřeby farností.

Neprodejné.

Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků.

Anonymní příspěvky nezveřejňujeme.

Uzávěrka příští čísla: zač. září 2024.

redakce.bokovka@seznam.cz


Jednotlivá čísla si můžete přečíst a stáhnout ZDE.