CO DĚLAT, KDYŽ CHCI...

Křest 

29.06.2018

Pokřtěn může být člověk v dětství i v dospělém věku. Chtít křest pro své dítě je krásná věc. Znamená to chtít pro něj nový život se vzkříšeným Ježíšem Kristem, život, který se otevírá do věčnosti, Boží požehnání a ochranu před zlem. Rodiče jej dávají svému dítěti jako dar. Chtít pro své dítě křest ale také znamená zavázat se k výchově...

Ke svátosti smíření je v naší farnosti možné přistoupit před každou mší svatou. Větší zpovědi za účasti jiných kněží jsou předem ohlášeny v ohláškách a zpravidla bývají před Velikonocemi, před Vánocemi a před poutí ke sv. Anně.

Biřmování

29.06.2018

Začátkem nového roku začne ve farnosti příprava biřmování. Na tuto svátost se může připravovat pokřtěný starší 15 let, který má zájem o prohloubení své víry. Přihlášky budou k dispozici v kostele kolem Vánoc. Podrobnější informace o přípravě se dozví zájemci v kostele při ohláškách.