CO DĚLAT, KDYŽ CHCI...

Co je potřeba ke křtu přinést?
Rodiče se postarají o křestní roušku a svíčku. Křestní rouška je bílý pruh látky, který může být různě ozdoben. Často na ní bývá vyšit nějaký nápis, kupř. Jsem dítě Boží, nebo také jméno dítěte, popř. datum a místo křtu. Tato rouška se může vyrobit doma nebo ji lze zakoupit v prodejnách s...

Ke svátosti smíření je v naší farnosti možné přistoupit před každou mší svatou. Větší zpovědi za účasti jiných kněží jsou předem ohlášeny v ohláškách a zpravidla bývají před Velikonocemi, před Vánocemi a před poutí ke sv. Anně.