AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

V sobotu 8. září se farníci z Kobylí vydali na Zlatou sobotu. Mládež tradičně v krojích se sochou Panny Marie, se kterou šli i ve světelném průvodu po slavnostní mši svaté. Děkujeme všem krojovaným i těm kteří jim pomáhali.

V neděli 2. září při mši svaté rozdával otec Tomáš požehnání pro všechny školáky, učitele a vychovatele, a především letošním prvňáčkům. Na památku si každý odnesl farní rozvrh hodin.