AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

Všichni jste jistě viděli, v minulém roce jsme museli zrekonstruovat střechu na faře v Kobylí, důvodem byl její havarijní stav. V podobném stavu se bohužel nachází i střecha nad pastoračním centrem.

Při letošní Tříkrálové sbírce v Kobylí se vybralo celkem 45098 Kč. Z toho v kostele 24300 Kč, v COOPu 7465 Kč, v lékárně 5 763 Kč, v obchodě u Otáhalů 6770 Kč, na obecním úřadě 800 Kč. Charita Břeclav děkuje všem dárcům.

Ve středu 23. 12. v 7 hodin se sešli farníci jak malí, tak i velcí k ranní mši svaté, která byla sloužena při svíčkách. Mnozí z nich přišli se svými lucernami.

V našem kostele se mohou konat bohoslužby v omezeném počtu 40 osob. Zájemci o účast na bohoslužbě v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 11.00 hodin se mohou zapsat v předsíni kostela, která je otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Farnost Kobylí má už delší dobu duchovní pouto se sestrami Karmelitkami z Dačic, které se za nás modlí. Každý první pátek v měsíci se koná při mši svaté sbírka, která je určena pro sestřičky v klášteře a jednou za půl roku jim posíláme vybranou částku. Jsme jim moc vděční za duchovní podporu, které není nikdy dost.