AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

V sobotu 27.3. od 15 do 16:45 bude příležitost slavit svátost smíření v kostele nebo v pastoračním centru. Přijďte a připravte svá srdce na slavnost Zmrtvýchvstání Krista. Těšíme se na vás. Vaši kněží.

Všichni jste jistě viděli, v minulém roce jsme museli zrekonstruovat střechu na faře v Kobylí, důvodem byl její havarijní stav. V podobném stavu se bohužel nachází i střecha nad pastoračním centrem.

Při letošní Tříkrálové sbírce v Kobylí se vybralo celkem 45098 Kč. Z toho v kostele 24300 Kč, v COOPu 7465 Kč, v lékárně 5 763 Kč, v obchodě u Otáhalů 6770 Kč, na obecním úřadě 800 Kč. Charita Břeclav děkuje všem dárcům.

Ve středu 23. 12. v 7 hodin se sešli farníci jak malí, tak i velcí k ranní mši svaté, která byla sloužena při svíčkách. Mnozí z nich přišli se svými lucernami.