Co se mění od 11. května?

11.05.2020

Možnost přijetí svátosti smíření od 11.5.

(při dodržení hygienických podmínek - bezpečný rozestup, rouška na obličeji, dezinfekce)

Kobylí:

  • Všední dny: 50 minut přede mší svatou se zpovídá v prostorách pastoračního centra.
  • Sobota před večerní mši svatou od 17 hodin v pastoračním centru. Zpovídání bude ukončeno 10 minut před začátkem mše, aby se kněz mohl přesunout do kostela a připravit na mši svatou. V kostele se zatím zpovídat nebude.
  • Neděle: Z časových důvodů se zpovídat před "11" mší svatou nebude.

* Využijte všední dny.

Bořetice:

  • Všední dny: 50 minut přede mší svatou se zpovídá v prostorách fary. Zpovídání bude ukončeno 10 minut před mši svatou, aby se kněz mohl přesunout do kostela a připravit na mši svatou. V kostele se zatím zpovídat nebude.
  • Neděle: Před ranní "8" mší svatou od 7: 25 hodin a před "9:30" mší svatou
  • od 9 hodin na faře. V kostele se zatím zpovídat nebude.

Před Slavností Seslání Ducha svatého bude příležitost ke sv. smíření v Kobylí a v Bořeticích, kdy bude více zpovědníků. Datum a čas bude upřesněn v ohláškách.

Bohoslužby v našich farnostech od pondělí 11.5.2020

Vládní nařízení umožňuje od pondělí 11.5. účast na bohoslužbách pouze do počtu 100 osob. Je však třeba dodržovat nadále hygienická pravidla:


Kobylí: 

  • Sobota v 18 hodin- pro starší 60 let a doprovod
  • Neděle v 11 hodin- pro mladší 60 let

Pokud přijde celá rodina, ať si sedne společně do jedné lavice, kapacita se tím mírně navýší . Prosíme tedy členy jednotlivých rodin, aby si společně sedaly do lavic k tomu určených. Přednost účasti má rodina, která má na ten den konkrétní úmysl mše sv. Pro tuto rodinu bude vyhrazena jedna lavice.

Ti mladší , kteří se nevejdou na bohoslužbu uvnitř kostela, ať využijí prostor před kostelem na hřbitově (bude zde připraveno i několik míst k sezení), který bude díky reproduktoru v sobotu a v neděli ozvučen. Tito věřící nebudou ochuzeni o možnost svatého přijímání, kněz vyjde s Eucharistií i před kostel.

Bořetice: 

  • Neděle v 8:00 hodin pro starší 60 let a doprovod
  • Neděle v 9:30 hodin pro mladší 60 let

Pokud přijde celá rodina, ať si sedne společně do jedné lavice, kapacita se tím mírně navýší . Prosíme tedy členy jednotlivých rodin, aby si společně sedaly do lavic k tomu určených. Přednost účasti má rodina, která má na ten den konkrétní úmysl mše sv. Pro tuto rodinu bude vyhrazena jedna lavice. Ti, kteří se nebudou moci zúčastnit bohoslužby uvnitř kostela, ať využijí v neděli prostor před kostelem. Tito věřící nebudou ochuzeni o možnost svatého přijímání, kněz vyjde s Eucharistií i před kostel.

Vrbice - Vzhledem k tomu, že kostel a kulturní dům zatím nelze využívat, žádáme účastníky bohoslužeb, aby jezdili pouze do Bořetic vzhledem k velikosti kostela.