Anenská pouť 25. 7. 2021

28.06.2021

V sobotu 24.7. od 15:00 do16:30 hodin bude možnost ke svátosti smíření. 

Poutní mši svatou ke sv. Anně v 10 hodin dopoledne bude sloužit P. Josefa Večeřa, také oslavíme v církvi den seniorů a prarodičů, pro které máme připravené překvapení.

Papež František se rozhodl k ustanovení světového dne prarodičů a seniorů pravidelně čtvrtou neděli v červenci v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Letos to bude v neděli 25. července 2021.

Mottem pro tento den jsou Ježíšova slova k apoštolům: "Já jsem s vámi po všecky dny." Je to totéž příslib blízkosti a naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat. Nejen vnoučata a mladí jsou povoláni být přítomnými v životě starých lidí, ale také senioři a prarodiče mají nezastupitelné poslání povzbuzovat mladé lidí k životu a předávat jim životní moudrost.