Biřmování v roce 2010

22.05.2010

V sobotu 22. 5. 2010 jsme v naší farnosti oslavili významný den - po roce a půl náročných příprav se svého dne dočkali biřmovanci.
Vy, kteří jste tento důležitý okamžik jejich života oslavili spolu s nimi v našem kostelíku, budete jistě souhlasit, že na tento den bude naše farnost dlouho vzpomínat...

Svátost křesťanské dospělosti přijel našim biřmovancům udělit sám otec biskup, Mons. Vojtěch Cikrle v doprovodu svého kancléře, P. Jaroslava Čupra, kterého v naší farnosti dobře známe z loňského AnnaFestu, kdy celebroval nedělní poutní mši sv. Tuto významnou událost si nenechali ujít ani náš otec děkan, P. Pavel Kafka a P. Jaromír Smejkal, farář z Kurdějova. Všichni biřmovanci by vám jistě řekli, že to nejhorší, čeho se před biřmováním obávali, byly zvídavé biskupovy otázky, kterými si ověřuje připravenost biřmovanců. To byl možná důvod, proč se většině z nich na čele objevily krůpěje potu, když otec biskup dočetl evangelium, vzal do ruky biskupskou hůl a postavil se přímo před biřmovance. Po menším strašení se ale obrátil na našeho otce Ondřeje a raději si trochu vyzkoušel jeho. Otec Ondřej z toho měl samozřejmě velkou radost, i když ne tak velkou jako samotní biřmovanci. Naštěstí náš pan farář testem prošel, a tak mohlo všech 24 biřmovanců z našich třech farností obdržet pomazání jako symbol pečeti darů Ducha svatého. Otec biskup i biřmovanci odcházeli z kostela s úsměvem na rtech, ale to nejdůležitější je teprve čeká - prožít svůj život jako dospělí křesťané takovým způsobem, aby se za své činy jednou nemuseli stydět. Modleme se proto za všechny biřmované.