Dětská křížová cesta a farní kavárna

20.03.2023

Na křížové cestě skupinka asi 12 dětí četla a u jednotlivých zastavení ukazovala předměty, které se vztahovaly k příběhu. 

Po skončení křížové cesty se na faře sešlo průběžně 35 lidí. Děkujeme za pěkné společenství.