Dopis otce Tomáše

07.04.2020

Dopis otce Tomáše:

Milí farníci, srdečně Vás všechny zdravím a vzpomínám na chvíle, kdy jsme se mohli setkávat. Jsme před prahem Velikonoc a prožíváme nejdůležitější týden v roce tzv. Svatý týden, ve kterém se odehrály nejdůležitější události dějin záchrany lidstva Bohem. Letošní velikonoční svátky budeme slavit jinak, než jak jsme byli zvyklí.

Obřady Svatého týdne a především velikonočního Tridua vzhledem k mimořádným opatřením budou probíhat bez veřejností (jsou povoleni pouze tři účastníci). Aby jste se mohli s námi duchovně spojit, mše sv. na Zelený čtvrtek bude v 18 hodin, Velkopáteční obřady v 15 hodin, Velikonoční vigilie ve 20 hodin. Na Boží hod velikonoční bude sloužena mše sv. v 10 hodin. V tuto dobu bude kostel uzavřen pro veřejnost.

Přijměme tuto situaci s pokorou a využijme příležitost, kterou toto nezvyklé slavení nabízí: prožít Velikonoce formou domácí bohoslužby, v kruhu rodiny a blízkých, jinak než vedeni knězem v kostele. Samozřejmě bude možné sledovat bohoslužby skrze přímé přenosy v televizi Noe, v Radiu Proglas či na internetu www.mseonline.cz. Prosím nezapomeňte na osobní rozměr prožití těchto největších křesťanských svátků - ať už se bude jednat o vděčnost za dar Eucharistie a kněžství (Zelený čtvrtek), uctívání Kříže a rozjímání nad láskou a utrpením Ježíše Krista (Velký pátek), nebo zažívání prázdnoty během Bílé soboty (během dne), až ke zcela novému způsobu prožití vigilie Zmrtvýchvstání Páně v noci ze soboty na neděli - včetně dlouhé bohoslužby slova a obnovy křestních slibů.

Velmi doporučuji se podívat na stránky www.liturgie.cz , kde naleznete spoustu podnětů pro domácí slavení velikonočních obřadů v rodině i pro jednotlivce.

Kromě toho se můžeme také snažit více myslet i na druhé, kteří jsou osamoceni nebo nemají přistup k internetu Udělejte dobrý skutek a zavolejte mu! Právě takovým způsobem se dají vyplnit Ježíšova slova (Mt 25,36), která můžeme parafrázovatna dnešek "Byl jsem v karanténě, a zavolali jste mě..." Protože nám okolnosti nedovolují se setkávat a vidět se osobně, tak mě napadlo, že by jste mohli na farní email kobyli@dieceze poslat fotografii (vážnou či veselou, modlitebně, postně, pracovně či jakkoliv jinak laděnou), případně krátké video, jak vy, vaše rodina, blízcí apod. prožíváte "karanténu" - můžete připojit i pozdrav. Už je mi po vás smutno. A pokud by vám to nevadilo a budete s tím souhlasit, tak jej můžeme zveřejnit ve fotogalerii na našich farních webových stránkách ostatním farníkům, jednak proto, abychom nezapomněli, jak vypadáme, ale hlavně pro povzbuzení :-) Moc se na vaše příspěvky těším.

Milí farníci, přeji nám všem, abychom tento čas dobře prožili a zastavili se a zamysleli se nad svým vztahem s Bohem a s druhými lidmi. Přestože se v těchto dnech nemůžeme vidět osobně,ale věřím, že skrze modlitbu jsme spolu spojeni. Při každé mši svaté na vás myslím a žehnám vám. Děkuji za všechny modlitby, jimiž se neseme navzájem a modleme se zvláště za ty, na které dopadla tíha a bolest této situace.

Požehnané svátky vám přeje a žehná Vám

váš otec Tomáš

Na přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho se v celé brněnské diecézi v neděli 5.4. 2020 v 11 hod. rozezní zvony na věžích kostelů jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle za odvrácení pandemie. Připojme se všichni k modlitbě Otče náš za sebe i za druhé.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie najdete zde: https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/12387.pdf

K dobrému využití času nám připravili bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci seznam zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření: