Farní den 2023 ve fotografiích

28.06.2023

Děkujeme panu Radku Bukovskému za fotodokumentaci.