Hledání v matrikách se vyplatilo

20.01.2019

Že (i) při sloužení mše svaté může kněze napadnout skvělá myšlenka nám dokázal o. Tomáš. Na svátek křtu Páně nejprve v kázání vyzdvihl důležitost a podstatu křtu a poté nabídl farníkům, že přiveze matriky, aby každému vyhledal datum a další podrobnosti jejich křtu. 

A tak v neděli 20. ledna po mši jsme v Bořeticích na faru nanosili matriky a jáhen František dohledával data křtu a rozdával památku na křest. ❤️

Příští neděli 27. ledna spácháme totéž v Kobylí a za 14 dní 3. března na Vrbici! 👍  Matriky jsou vždy ze všech farností, takže vás určitě dohledáme, stačí znát své datum narození a celé jméno.