Hodová mše svatá

29.06.2021

Hodová mše svatá proběhne v neděli 1. srpna v 7:30 hodin. Zveme vás na hodovou mši svatou, kterou zahájíme letošní hody. 

Všichni stárci a chasa jako bonus dostanou požehnání.