Hodovali jsme!

Poprvé s otcem Tomášem jsme hodovali ke cti sv. Jiljí. Kostel plný krojované mládeže je vždycky velkým zážitkem...