Informace k farnímu plesu: tombola a vstupenky

12.01.2023

Farní ples se koná v pátek 20. ledna od 20 hodin na Vrbici. Vstupenky se budou prodávat ještě po nedělní mši svaté 15. ledna 2023. Cena 1 vstupenky je 200 Kč. Další možnost je až na místě.


Prosíme také všechny podnikatele z Kobylí a okolí, stejně tak farníky, zda by mohli přispět darem do tomboly. Výtěžek z plesu bude věnován na pořízení nových oken do vrbeckého kostela. Své dary prosím přineste nejpozději v úterý 17. ledna 2023 k Řačákům (v Kútku) od 20 hodin. Druhá možnost je přímo na Vrbici ve čtvrtek 19. ledna do KD mezi 17. a 18. hodinou.

Stejně tak je možné ještě nyní do nedělní mše svaté přispět do kasičky na nákup většího daru do tomboly za naši farnost.


Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.