Jak lze získat plnomocné odpustky pro zemřelé

09.11.2020

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možno letos získat během celého měsíce listopadu.

Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

  1. daný den přijmout eucharistii
  2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
  3. a pomodlit se na úmysl Svatého otce
  4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Zdroj: Cirkev.cz