Kázání jáhna Františka ke dni 25. října

23.10.2020

Třicet osm slov. Tak málo Pánu Ježíši stačí, aby shrnul celý Mojžíšův zákon a všechny Proroky.

Jenom pro srovnání - moje příprava na dnešní promluvu obsahuje pět set padesát devět slov. A to určitě něco přidám.

Třicet osm slov a dvě přikázání. Nebo jsou tři? Nebo dokonce čtyři? A co když je jenom jedno ...

Třicet osm slov a dvě (případně tři či čtyři) přikázání lásky. Ale dá se láska přikázat?

Asi si teď říkáte: Trošku moc otázek a žádné odpovědi. Asi si teď říkáte, že bych Vám měl místo těch otázek říct něco pěknýho. Asi si teď říkáte, že je zvláště v této nelehké době důležitý, abych Vám řekl něco pěknýho.

Víte, pro mě je velkou útěchou, že nesrovnatelně důležitější, než moje nedokonalý povídání, je Boží slovo - a především to, co říká Ježíš. Dneska nám Ježíš říká třicet osm slov. Třicet osm důležitých slov pro každého z nás. Zvláště v této složité době.

Já bych chtěl v dnešním zamyšlení nad těmi třiceti osmi Ježíšovými slovy využít dva předměty, které jsou tady v kostele. Tím prvním je nápis na dveřích svatostánku. Je tam šestnáctý verš třetí kapitoly Janova evangelia. "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Bůh je ten první, kdo miluje. Bůh je ten první kdo nás miluje. Bůh je ten první, kdo miluje každého jednoho z nás. Bůh je ten první, kdo miluje každého jednoho z nás celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

Tím se dostávám k druhému předmětu tady v kostele - a to je kříž. Chtěl bych, abysme dnes na chvíli zapomněli na slovo "kříž" a nahradili ho slovem "láska". Jedno břevno svislé a druhé vodorovné. To není jenom kříž. To je Láska.

Každé to břevno má dva směry. U svislého břevna, které symbolizuje vztah Boha a člověka, směr shora dolů představuje Boží lásku k nám. Lásku, která bezezbytku dává všechno co je a všechno co má a dává to bez jakýchkoli podmínek. Krásně to vyjádřil Exupéry když napsal, že "láska začíná tam, kde přestáváš čekat cokoli zpět". Směr zdola nahoru nás zve k odpovědi na tuto Boží lásku. Zve nás k tomu, abysme Boha milovali celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A to i přesto, nebo možná právě proto, že jsme si každý z nás moc dobře vědomí, že naše srdce, naše duše a naše mysl jsou tak - jak bych to řekl - nenapadá mě lepší výraz než ušušněné. Ježíš to ví - a přesto, nebo možná právě proto nám říká: Miluj Pána, svého Boha celým svým ušušněným srdcem, celou svou ušušněnou duší, celou svou ušušněnou myslí. Dobrý Bůh na to čeká, ne proto, aby nám tu ušušněnost vyčetl, ale proto, aby ji proměnil. Aby nám dal srdce z masa, čistou a svěží duši a zdravou optimistickou mysl.

A co vodorovné břevno? To symbolizuje vztah mezi námi lidmi navzájem. Jeden směr ukazuje na Ježíšova slova: Miluj svého bližního jako sám sebe. A druhý směr? Miluj sám sebe stejně jako svého bližního.

Dvě břevna - dvě přikázání. Čtyři směry - čtyři přikázání. Jeden kříž - jedna Láska - jedno přikázání. Proč jedno? Protože Ježíš řekl: Cokoli jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně jste učinili. A protože Bůh je jeden a Bůh je Láska. A kdo zůstává v lásce, ten zůstává v Bohu - a Bůh - zůstává v něm.

Amen.