Máme svého trvalého jáhna!

09.07.2011

V sobotu 9. 7. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně přijal z rukou našeho biskupa Vojtěcha jáhenské svěcení Ing. František Mrázek z naší farnosti. František v naší farnosti působí už řadu let jako akolyta, vyučoval náboženství a vedl přípravu na biřmování.

Za toto svoje rozhodnutí sloužit naší farnosti mu zcela jistě patří velký dík. Co je však důležitější než díky je ochota každého z nás, abychom Františkovi vždy rádi pomohli s čímkoliv bude potřeba, abychom tuto službu nenechávali jen na něm.