Biřmování

29.06.2018

Začátkem nového roku začne ve farnosti příprava biřmování. Na tuto svátost se může připravovat pokřtěný starší 15 let, který má zájem o prohloubení své víry. Přihlášky budou k dispozici v kostele kolem Vánoc. Podrobnější informace o přípravě se dozví zájemci v kostele při ohláškách.