Modlili jsme se za dušičky

04.11.2018

Na svátek věrných zemřelých jsme se v Bořeticích sešli po mši svaté na našem hřbitově, kde jsme se pod vedením jáhna Františka pomodlili za všechny, kteří nás předešli na věčnost. 

Děkujeme všem, kteří přišli a velké díky i otci Tomášovi, který byl po celý týden k dispozici pro svátost smíření, abychom našim zemřelým mohli získat plnomocné odpustky.