Plán akcí do konce roku

05.09.2018

V úterý 4. září se na faře sešli ochotní farníci, kteří pod taktovkou otce Tomáše společně dali dohromady první plán společných akcí v naší farnosti.

Kromě daných svátků se nám podařilo vymyslet i nějaké ty "hurá akce", na které vás už nyní srdečně zveme. Podrobné informace ke každé z nich včas zveřejníme... 

Pondělí 24. září - startuje výuka náboženství

Neděle 30. září - děkování za úrodu při mši svaté a po mši OBĚD NA FAŘE.

Úterý 2. října - první dětská mše svatá a před ní od 17:15 Spolčo na faře.

Neděle 21.října - Misijní koláč - jarmark s prodejem koláčů na podporu misií

po celý říjen - modlitba růžence každou neděli v 15:00 v kostele

Pátek 2. listopadu - Dušičky - světelný průvod na hřbitov

Neděle 9. prosince - Mikulášská besídka

Neděle 23. prosince - Adventní koncert Deo Gratias a Srdce ze Šakvic

Neděle 6. ledna - Tříkrálová sbírka

Sobota 19. ledna - farní výlet s prohlídkou betlémů v Třešti

* O případných změnách termínů budeme včas informovat.