Naše farnosti podpořily obce zasažené tornádem

12.07.2021

Ihned po ničivém tornádu v nedalekých vesnicích byla v našich farnostech vyhlášena sbírka na postižené obce. 

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost: 

  • Bořetice 41 000 Kč 
  • Kobylí 40 000 Kč 
  • Vrbice 26 000 Kč

Foto: JSDH Bořetice