Kontaktní osoba PULSu

30.05.2018

Ve čtvrtek 10.5. se v Hustopečích uskutečnilo setkání kontaktních osob fondu PULS, které P. Pavel Kafka blíže seznámil s chodem tohoto fondu. Za farnost Kobylí to byla paní Mirka Burešová, za Vrbici Katka Pavlů a za Bořetice Marie Michalová.

S kontaktní osobou od nynějška můžete řešit přihlášky a konzultovat jakékoliv záležitosti týkající se fungování fondu.

Fond PULS své členy k ničemu nezavazuje, jeho smyslem je shromáždit lidi, kteří mají ke své konkrétní farnosti vztah, asi tak jako své členy eviduje radio Proglas, televize Noe nebo třeba hasiči a fotbalisté. Usilujeme o bližší zapojení do života církve, kde řečeno slovy sv. Jana od Kříže, "dárce je víc než dar". Takže s nějakými naprosto dobrovolnými příspěvky do fondu se počítá, ale na donátory je pamatováno i jinak. Například každé první úterý v měsíci je za nás v kostele sv. Maří Magdalény sloužena mše svatá, kam můžeme posílat také své úmysly. Vloni bylo v katedrále uspořádáno vystoupení Spirituál kvintetu a letos nás opět čeká nějaký pěkný koncert.

O dalších aktivitách a možnostech volných vstupů se dozvíte na stránkách fond.biskupstvi.cz. Do budoucnosti se počítá s možností spravování fondu přímo farnostmi samotnými.

Marie Michalová