Nová pravidla mší svatých

28.04.2021

Dobrá zpráva - zvyšuje se počet osob na bohoslužbách.

Dne 26. dubna vešly v platnost nové podmínky pro účast na bohoslužbách.

Na nedělní mši svatou JE stále NUTNÉ SE ZAPISOVAT. Počet lidí při bohoslužbách je stanoven v Kobylí 40 osob, v Bořeticích 50 osob a ve Vrbici 45 osob. Nezapočítávají se děti do 6 let věku ani ministranti, zpěváci a varhaník. 

Platí povinnost dodržování rozestupů alespoň 2 m (netýká se členů stejné domácnosti), dezinfikování rukou, stejně tak platí povinnost mít respirátor nebo nanoroušku. Svaté přijímání se podává na ruku, při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce.

Více na webu biskupství.