Opatření spojená s nákazou koronavirem

11.03.2020

Vzhledem k počtu účastníků bohoslužeb v našich farnostech se pořad mší sv. nemění, pouze je zapotřebí dodržovat tato pravidla : 

1. Z hygienických důvodů není v kropence svěcená voda.

2. Nepodáváme si ruku při vstupu do kostela a ani při pozdravení pokoje.

3. Pokud je to možné, přijímejte svaté přijímání na ruku.

4. Osoby s oslabenou imunitou a s příznaky onemocnění (kašel, rýma) ať se mše svaté nezúčastňují, mají možnost sledovat přenosy mše sv. v radiu Proglas a v televizi Noe.

Výzva České biskupské konference:

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.

Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

10. března 2020

Biskupové Čech a Moravy