Oslava 100 let od posvěcení kostela

12.10.2020

V neděli 11. října si připomněli a slavili farníci na Vrbici 100 let od posvěcení kostela sv. Jiljí. 

Otec Tomáš v kázání citoval z farní kroniky, jak probíhala stavba kostela a zúčastněné povzbudil k tomu, aby byli vděční svým předkům za tento čin a kostel vnímali jako dům Boží, kam budou rádi chodit se pomodlit a načerpat sílu do života.  

Na závěr bohoslužby připravil otec Tomáš překvapení v podobě požehnání (pergamenu) od papeže Františka pro farnost Vrbici k jubileu posvěcení kostela. Členové farní rady poděkovali panu starostovi Tomáši Bílkovi a panu Jaroslavu Hasíkovi za jejich nasazení a pomoc při opravě kostela a předali jim malý dárek v podobě mandlovice. 

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili a přispěli na opravu našeho kostela. Zvláště děkujeme obci Vrbice za finanční podporu. 

Bohu díky za zdar tohoto díla. 

Překlad požehnání od papeže Františka

Jeho Svatost František srdečně uděluje ke 100. výročí posvěcení kostela svatého Jiljí na Vrbici vyžádané apoštolské požehnání pastýři Tomáši Cahovi, spolupracujícím kněžím, farním spolupracovníkům a celému farnímu společenství a na přímluvu Panny Marie vyprošuje hojnost Boží milosti.

10. října

Ve Vatikánu 19. 9. 2020