Otevření Komunitního centra sv. Jiří

11.08.2023

Přijměte prosím srdečné pozvání na slavnostní otevření kobylského Komunitního centra sv. Jiří.