Pět let s AnnaFestem

22.07.2011

AnnaFest bylo víkendové setkání mládeže v předvečer tradiční poutě ke svaté Anně, která má v naší farnosti dlouhou historii. Zahrnoval v sobě koncerty, přednášky, workshopy, katecheze, adorace, modlitby, apod. Nápad na jeho zrození vzešel (jak jinak) z hlavy našeho tehdejšího pana faráře, otce Andrzeje, který se nejlépe cítil mezi mladými. Tento svůj nápad dal na starost bořetické mládeži, která ho nadšeně přijala jako velkou výzvu. Kdo by to byl tenkrát řekl, že to bude fungovat ...:-)

Hlavním cílem AnnaFestu bylo především a v první řadě povzbudit, semknout a pořádně "provětrat" naše farní společenství. Byli do něj totiž zapojeni snad úplně všichni - od nemluvňat až po důchodce! Opravdu! Snahou bylo nabídnout mladým křesťanům smysluplně strávený víkend, připravit pro ně takové zázemí, aby se u nás cítili jako doma, a trochu je nakopnout na další cestu s Pánem Ježíšem po vzoru svaté Anny. 

Pro celou farnost byl AnnaFest velkou radostí i břemenem - do jeho příprav se zapojovali "povinně" úplně všichni, abychom nabídli mladým veškeré zázemí. Velkou měrou se na úspěchu všech ročníků podílela i Obec Bořetice, která také přiložila ruce i finance k dílu.

I když se nám po tomto festivalu stýská, musíme přiznat, že pořádání akcí takového formátu by se mělo nechat na děkanátní a diecézní úrovni. I když kde jinde by se vám třeba při hlavním večerním koncertu před stovkama mladých stalo, že vypadnou pojistky a při hledání příčiny zjistíte, že za to mohla stará žehlička, kterou naše babičky chtěli na faře vyžehlit plátna na oltář na nedělní pouť... :-)