Plánujeme komunitní centrum sv. Jiří v Kobylí

26.02.2021

Všichni jste jistě viděli, v minulém roce jsme museli zrekonstruovat střechu na faře v Kobylí, důvodem byl její havarijní stav. V podobném stavu se bohužel nachází i střecha nad pastoračním centrem.

Sešel jsem se s farní radou a uvažovali jsme, jak tuto situaci řešit. Naskytla se možnost získat dotaci z MAS Hustopečsko (místní akční skupina) na komunitní centra, a proto jsme se rozhodli podat žádost, a uvidí se, jestli to vyjde

Projektové přípravy se zhostil Ing. Marek Kunický.

Součástí projektu budou především stavební opravy a úpravy budovy:

  • sanace vlhkých zdí,
  • nová střecha spojená s půdní vestavbou
  • místa pro terénního sociálního pracovníka, pro setkávání různých uskupení, pro nacvičování scholy,
  • pořízení vybavení
  • a místo pro akce ve farní zahradě.

Plánované komunitní centrum sv. Jiří by mělo v budoucnu sloužit nejen farníkům, ale také ostatním obyvatelům, kteří budou chtít trávit smysluplně volný čas s podobně smýšlejícími kamarády, nebo budou potřebovat pomoc pracovníka sociální služby.

Farnost se tak může více otevřít veřejnosti a nebýt jen uzavřená v kostele a žít si sama pro sebe. P. Jan Rybář, významný kněz a jezuita, který nedávno zemřel, řekl tato slova: "V dnešní době je potřeba myslet na to, že se lidé potřebují setkávat a být spolu".

Rozpočet na celou akci včetně projektu je přes 6 milionů korun a 95 % prostředků pokryje dotace v rámci MAS Hustopečsko, ke které jsme podali žádost.

Farnost se bude podílet 5 %, což bude přibližně 350 000 Kč (pokud se nevyskytnou nějaké nečekané výdaje).

Podaří-li se nám získat dotaci, byl bych rád, aby se projekt zrealizoval. Věříme, že vše vyjde a s pomocí Boží to dobře zvládneme.

Obyvatelé Kobylí a farnosti tak budou mít hezké místo pro společná setkávání.

Otec Tomáš