Podávání svatého přijímání v kostele o Vánocích

21.12.2020

Svaté přijímání lze přijmout 25. 12. na Slavnost Narození Páně, v neděli 27. 12. na Svátek Svaté Rodiny, 1. 1. na slavnost Matky Boží Panny Marie, v neděli 3. 1. po skončení mše svaté - v Bořeticích v čase 9-9:30 hodin.

Na svátek sv. Štěpána 26. 12. v Bořeticích v čase 9-9:30 hodin.

Pokud v naší zemi vstoupíme do 5. stupně PES, sv. přijímání se bude podávat v kostelích po online přenosu od 10:45 do 11:15 hodin.