Tříkrálová sbírka v Kobylí

08.01.2021

Letos k vám tři králové-koledníci nepřijdou z důvodu pandemie. 

Můžete však přispět do 24. 1. do pokladniček Tříkrálové sbírky, které budou umístěny v kostele, v potravinách u Otáhalů, na obecním úřadě, v lékárně a v obchodu COOP. 

Jménem oblastní charity Břeclav a potřebných lidí děkujeme za vaši štědrost. 

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021 na Břeclavsku:

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2021 použijeme na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb na Břeclavsku. Z prostředků sbírky bychom chtěli podpořit:

  • rozvoj domácí hospicové péče prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina - projekt umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých.
  • rozvoj projektu Charitní záchranná síť - projekt pomáhá lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
  • rozvoj dobrovolnických farních charit a práce s dobrovolníky
  • rozvoj krizového dobrovolnického centra