Poděkování za letošní úrodu

10.10.2020

Každoročně první neděli po svátku sv. Václava děkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Uvědomujeme si, že není samozřejmé, že se nám urodilo. 

V průvodu k oltáři ještě za zpěvu přinášely děti klasy z obilí, ovoce, zeleninu, hrozny a chléb jako plody země a lidské práce. 

Na závěr děkovné bohoslužby jsme s vděčností zazpívali chvalozpěv Bože, chválíme tebe. Po mši svaté si farníci domů s radostí odnesli požehnané plody naší země.