Postní almužna na podporu charity Mary´s Meals

22.03.2021

Prožíváme dobu postní, která nás má duchovně připravit na obnovu křestních závazků o Velikonocích na Bílou sobotu.

Můžeme k tomu využít tří prostředků, které nám církev nabízí a doporučuje. Je to modlitba, půst a almužna. Byl bych rád, abychom se společně spojili na dálku každý večer ve 21 hodin v modlitbě za upevnění víry, naděje a lásky ve farnosti a k tomu můžeme přidat Zdrávas Maria.

V pátek si můžeme něco odepřít (sladkosti, televizi, maso, Facebook apod.) a postit se za nemocné, umírající na covid-19 a za odvrácení pandemie. 

Peníze, které ušetříme svým sebezáporem během doby postní, že si něco nekoupíme a ušetříme apod., můžeme věnovat jako almužnu pro chudé děti. 

Pokladnička na postní almužnu bude umístěna v kostelích a označena logem. Pro letošní rok můžeme svou postní almužnou podpořit organizaci Mary´s Meals, jejímž hlavním cílem je zajistit jedno jídlo denně v místě vzdělávání dětem v nejchudších oblastech světa.

Více o této organizaci najdete na stránkách www.marysmeals.cz. Výtěžek sbírky bude poslán na účet organizace po Velikonocích.