Podporujte svoji farnost prostřednictvím fondu PULS

24.10.2020

Milí vrbečtí farníci,
chci vám všem vyjádřit poděkování za jakoukoliv pomoc a podporu naší farnosti.
Bez vaší obětavosti bychom jen stěží mohli plnit svěřené poslání. Děkuji také vám, kteří jako donátoři fondu PULS podporujete naši farnost. Dary donátorů pomáhají snížit příspěvek naší farnosti, kterým se podílíme na zajištění mezd pro kněze.

Loni jste měli možnost darovat pro účely fondu PULS i prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky naposledy.

Chci vás proto nyní pozvat k tomu, abyste se stali donátory fondu PULS. Je to příležitost, jak bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (SIPO)
trvale podporovat naši farnost.

Je to snadné. Stačí kliknout na donator.cz. Výše daru a způsob zasílání je na vašem uvážení. Darem PULSu pomáháme farnost.

Děkuji za vaši podporu a žehnám vám.
Váš duchovní správce P. Tomáš Caha

Stav sbírkového konta farnosti Vrbice k 22. 10. 2020:

Každodenní aktualizaci konta naleznete zde.