Křest 

29.06.2018

Pokřtěn může být člověk v dětství i v dospělém věku. Chtít křest pro své dítě je krásná věc. Znamená to chtít pro něj nový život se vzkříšeným Ježíšem Kristem, život, který se otevírá do věčnosti, Boží požehnání a ochranu před zlem. Rodiče jej dávají svému dítěti jako dar. Chtít pro své dítě křest ale také znamená zavázat se k výchově k víře, k osobnímu vztahu s Ježíšem, k modlitbě, k lásce k Bohu a k lidem.

Aby bylo možné křest zrealizovat, je třeba přijít na faru a domluvit vše potřebné s knězem. Před křtem se uskuteční příprava, která probíhá ve třech setkáních rodičů, kmotra a kněze, na nichž se probírá významu křtu, křesťanská výchova i průběh křestního obřadu. Vyplní se také patřičné dokumenty pro zápis do matriky, k nimž bude potřeba rodný list dítěte, oddací list rodičů a jména a adresy kmotrů.

Při křtu je potřeba kmotr či kmotra, jehož úkolem bude se za svého kmotřence modlit a rodičům pomáhat s vedením dítěte ve víře. Kmotrem se stává ten, kdo slibuje duchovní příbuzenství. Slibuje lidskou blízkost v životních situacích a oporu v křesťanské víře. Má tedy mít nejméně 16 let, být biřmovaným katolíkem, který přijímá eucharistii a který žije v souladu s vírou (u ženatých a vdaných v církevním sňatku). V případě, že jsou kmotři dva, má to být muž a žena.

Také je třeba pořídit bílou křestní roušku a křestní svíčku. Pokud je dítěti více než 3 roky, musí být na křest připraveno už samo návštěvou hodin náboženství. Pokřtěno poté bude v rámci přípravy na 1. svaté přijímání.

Křty dětí v naší farnosti probíhají dle osobní domluvy, většinou během nedělní mše svaté.

Ke křtu dospělého je zapotřebí, aby se seznámil s vírou církve, proto prochází intenzivní přípravou, trvající od září do konce června následujícího roku.