Postní almužna

13.04.2023

Bořetičtí farníci vybrali krásných 8 600 Kč v postní almužně. 

Její výtěžek byl letos věnován našim ukrajinským spoluobčanům.

Upřímné Pan Bůh zaplať za Vaši štědrost.