Poutní mše sv. před kaplí sv. Anny

29.06.2021

Poutní mše sv. ke svaté Anně před kaplí proběhne v pondělí 26. července v 17 hodin.

Zveme všechny Vrbečáky a příznivce svaté Anny na mši svatou. 

Pro naše prarodiče a seniory máme překvapení. 

Po skončení mše svaté bude malé pohoštění pro všechny na sóle.